Treinen kwijtgeraakt

Indien u een van de digitale edities van de treinen onverhoopt niet meer in bezit heeft, kunt u contact met ons opnemen. Wij hanteren de policy dat digitale versies van de downloads in beperkte mate opnieuw kunnen worden geleverd. U kunt bij ons maximaal twee maal uw treinen opnieuw geleverd krijgen. Deze beperking is noodgedwongen ingesteld omdat we wel erg veel verzoeken tot opnieuw beschikbaar stellen van zoekgeraakte add ons binnenkregen. En laten we wel wezen, een backup van uw dierbare bestanden is zo gemaakt, in deze tijd waarin de terabytes ons om de oren vliegen. U kunt uw verzoek tot het opnieuw beschikbaar stellen van uw add ons per email aan ons richten op informatie(a)dutch-classics.com.

Serienummer kwijt

U ontvangt normaliter de serienummers voor uw add ons bij levering van uw bestelling. Het is altijd mogelijk dat serienummers zoek raken. Wij hebben off line een database met gegevens van al uw aankopen bij Dutch Classics. Uit privacy overwegingen is deze informatie afgeschermd van het internet. Op aanvraag kunnen wij daarom het serienummer dat voor een van uw add ons geregistreerd is. Nog een klein aandachtspuntje: we gaan ervan uit dat vrijwel iedereen te goeder trouw is, maar wij lopen al langer mee in de IT wereld en weten dat sommigen het iets minder nauw nemen. Wij behouden ons daarom het recht voor om verzoeken tot verstrekken van serienummers te weigeren, indien het vermoeden bestaat dat misbruik van de gegevens wordt gemaakt. Zo blijven de gegevens voor iedereen zo veilig mogelijk.

Serienummer werkt niet meer

Uw gloednieuwe pc staat klaar voor ingebruikname. U installeert uw treinen op uw nieuwe computer, maar u krijgt een foutmelding. U kunt daardoor de installatie niet meer voortzetten. De serienummers zijn gemaakt om een beperkt aantal installaties mogelijk te maken. Deze beperking is ingebouwd om misbruik van de serienummers te voorkomen. Mocht het voorkomen dat uw serienummer niet meer functioneert, laat het ons dan weten. We zorgen ervoor dat uw serienummer weer gebruikt kan worden. U kunt maximaal twee keer per add on een verzoek tot ons richten voor herstel van een serienummer dat niet meer functioneert. Onder normale omstandigheden heeft u daarmee de mogelijkheid om de add ons nog vele jaren te gebruiken. Hoewel we ervan uitgaan dat vrijwel iedereen te goeder trouw is, lopen wij langer mee in de IT wereld en hebben we een scherp oog voor mogelijk misbruik van serienummers. Indien wij misbruik vermoeden, behouden we ons uit veiligheidsoverwegingen het recht voor, een verzoek om reset van serienummers te weigeren. Zo houden we het voor iedereen zo veilig mogelijk.