Nieuws update 11 juli 2022 : Webshop

Het is zomertijd en dat betekent dat velen van u momenteel wellicht al genieten van een welverdiende vakantie. Bij Dutch Classics hebben we de draad na enige tijd weer opgepakt. Binnenkort komt een nieuwe webshop voor de Dutch Classics treinen online. Onder andere de betaalmethode via Ideal zal worden toegevoegd. Hiermee voegen we een stuk extra gemak to voor het bestellen van de treinen. De PayPal betaal optie die nu bestaat, zal mogelijk komen te vervallen.

Nieuws update 13 oktober 2021

De 1300 locs zijn inmiddels aan de binnen- en buitenkant gereed, met alle loc- en cabine varianten. Laatste twee punten waarop het vervolg zich richt zijn de de scripting en de handleiding. De scripting wordt voor de nieuwe versie aangepast. Dit is nodig om een aantal functies in de loc te laten werken. Desondanks blijft het een uitdaging om bepaalde zaken dien Train Simulator out-of-the-box zijn geregeld te corrigeren. Interessante 'feature' is bijvoorbeeld dat zonder aanpassing, de pantografen van een loc omhoog gestoken worden wanneer een loc bijvoorbeeld geduwd wordt. Via scripting wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de locs zich op die manier gedragen. Ondersteuning van bijvoorbeeld de aanwezigheid van een spaarreservoir, een luchtreservoir dat kan worden gebruikt als backup indien niet voldoende remlucht aanwezig is, wordt ook via de scripting geïmplementeerd. Met het oog op toekomstige ontwikkelingen wordt momenteel getest met het weatheren van locs. Sommige 1300-locs zagen er in aan het eind van hun economische levensduur vrij afgeleefd uit. Locs die uit de werkplaats rollen met verse, glanzende verf zien er in de dagelijkse weersomstandigheden, met invloeden van stof, regen, sneeuw en vervuiling aan de buitenzijde snel vervuild uit, voor het realisme is het natuurlijk mooi als we…

1300 Berlijns blauw

Nieuws update NS 1300 april 2021

De familie is inmiddels weer compleet. Alle locs zijn geëxporteerd. Normaal gesproken is het in Train Simulator lastig om een goede indruk te krijgen van de omvang van locs. Wanneer je een menselijke figuur naast een 1300 loc ziet, zie je pas goed wat een imposante machine de loc is. De totale verzameling locs in deze add on is te groot om in één scherm te laten zien. Hieronder zijn de "moderne" uitvoeringen te zien. De screenshots zijn 'work in progress'. Hoewel de locs bijna gereed zijn voor packaging en release, ontbreken bij de BVerlijns blauwe uitvoering nog een aantal opschriften. In bovenstaande screenshot zijn verschillende "moderne" varianten van de locserie naast elkaar geparkeerd. De geel grijze uitvoering kende zowel een variant met twee frontlampen als met drie frontlampen; sommige locs waren uitgevoerd met de "een been"-stroomafnemers. Al deze varianten zijn in de collectie opgenomen. Overigens bevat de huidige versie van de 1300 add on voor Train Simulator uiteraard ook deze varianten.

Welkom aan boord op de vernieuwde website!

Wij heten u van harte welkom op de vernieuwde website van Dutch Classics. Met deze vernieuwing hopen we, de informatie op de website beter vindbaar te maken en u beter op de hoogte te kunnen houden van alle ontwikkelingen rondom de klassiekers voor Train Simulator die in ontwikkeling zijn. Een aantal elementen van de nieuwe website zijn nog niet online. Het bestelformulier en het feedbackformulier worden de komende dagen toegevoegd. U kunt Dutch Classics per email bereiken via informatie(a)dutch-classics.com en support(a)dutch-classics.com.

Nieuws 11 november 2020

De scripting voor de functies in de cabine van de 1300 krijgt langzaam vorm. De gehele scripting van de loc wordt herzien. De bundel locs waaruit de add on bestaat heeft in de eerste versie van elk loctype een simple mode en expert mode uitvoering. Na de update is het mogelijk om van simple mode naar expert mode om te schakelen en omgekeerd. Om compatibiliteit te behouden met de eerste versie starten de expert mode modellen wel in expert mode bij de start van een scenario.

Nieuws 28 oktober 2020

 De cabine voor de update van de NS 1300 is, voor wat betreft het 3D model, 95 procent compleet! Inmiddels zijn regendruppels tijdens ritten in het Hollandse klimaat netjes op de venster zichtbaar, van de cabine zijn twee typen voor Train Simulator geconverteerd vanuit het 3D model. Het is dus zo dat, net als in de huidige 1300 van Dutch Classics 4, twee uitvoeringen van de cabine beschikbaar zullen zijn: Scripting en animaties voor de cabines worden nu aangepast, zodat de cabine ook echt tot leven komt. 

Nieuws 14 oktober 2020

Het converteren van de nieuwe typen cabines van de 1300 verloopt voorspoedig en boven verwachting. Inmiddels is een groot deel van het 3D model van de cabine geconverteerd naar het formaat dat Train Simulator kan weergeven. De cabine ziet er in Train Simulator prima uit, de belichting van het 3D model is zo subtiel dat je bijna zou vergeten dat de 3D mesh van de cabine is gerendered. Zodra één van de varianten van de cabine compleet is, volgens wat screenshots om het resultaat te tonen. Na het converteren van de cabines zullen alle te bedienen en te animeren onderdelen tot leven gebracht worden. Deze activiteit staat voor volgende week op de planning.

Nieuws oktober 2020

Inmiddels zijn er 3D modellen van een drietal typen cabines van de 1300:

  • de klassieke cabine, in de vorm zoals deze bij aflevering vanuit de fabriek ingericht was
  • de klassieke cabine met aanpassingen
  • de gemoderniseerde cabine met aangepast bedieningspaneel

Nieuws juni 2020

Bij deze wat nieuws ten aanzien van de ontwikkeling van de update van de 1300. Alle elementen in de cabine van de nieuwe versie van de 1300 zijn inmiddels vormgegeven. De volgende stap is het omzetten van de cabine naar een formaat dat geschikt is voor Train Simulator.

Nieuws september 2019

De 3D modellen van de vernieuwde 1300 zijn in hoog tempo geconverteerd voor gebruik in Train Simulator en rijden inmiddels hun rondjes op het testtraject en in een aantal routes. De gele gemoderniseerde uitvoering, de geel grijze, Berlijns blauwe en turkoise uitvoering zijn op basis van het nieuwe 3D model succesvol in DTG Train Simulator geïmporteerd. Hieronder is een van de uitvoeringen van de turkoise 1300 te zien in een screenshot. De loc die hier te zien is, is nog niet compleet, er ontbreekt bijvoorbeeld nog het een en ander aan opschriften. Van elke uitvoering wordt een aantal versies gemaakt, waaronder een 'hoogglans' versie en een geweatherde, vervuilde versie. Het Nederlandse klimaat met wind, regen en sneeuw en de dagelijkse praktijk van het spoorbedrijf met de invloed van stof en vuil laten immers al gauw hun sporen achter op de locs. Nieuw voor deze add on is dat de 1300 omgezet wordt in twee uitvoeringen: een uitvoering die qua detailniveau vergelijkbaar is met de huidige versie van de 1300, en een uitvoering in hoger detail. De vernieuwingen worden uiteraard zoveel mogelijk in beide versies meegenomen. De uitvoering in hoog detail bevat veel meer samenstellende delen, zogeheten 'polygonen' en de textures…

Nieuws augustus 2019

De vernieuwing van de 3D modellen van de 1300 locs verloopt - na een onderbreking van enige tijd - voorspoedig. De 3D modellen zijn vrijwel volledig nieuw gebouwd, waarbij de odellen op een aantal punten veel meer detail hebben gekregen dan het model uit 2012 dat in de eerste versie van de add on voor Train Simulator is verwerkt. Dit is voornamelijk terug te zien in de vormgeving van de draaistellen en de pantografen, voor het overige is de loc vrij strak wat het uiterlijk betreft. Ook heeft de neus van de loc een iets andere vormgeving gekregen, op basis van het nogmaals vergelijken van foto's en de 3D modellen.De 3D modellen van de vernieuwde 1300 zijn nu nog niet specifiek voor DTG Train Simulator gemaakt. Dit heeft te maken met het feit dat de mogelijkheid open gehouden wordt om de 3D modellen naar een ander treinsimulatiepakket te exporteren. Zouden de 3D modellen specifiek voor TS gebouwd worden, dan zijn de materialen, animaties en andere elementen van het model niet direct herbruikbaar voor andere treinsimulatiepakketten. Wanneer de 3D modellen gereed zijn, worden ze aangepast om exporteerbaar te zijn naar DTG Train Simulator. Binnenkort wordt de eerste proefrit van de vernieuwde…

Nieuws maart 2019

Het vernieuwen van de 1300 locserie is nog in volle gang. Te beginnen bij het laatste model dat in actieve dienst is geweest bij de Nederlandse Spoorwegen, de loc met het grote NS logo op de gele zijwanden, worden alle loctypes vernieuwd. Tevens zal waarschijnlijk de recente uitvoering in bruin/creme beschildering toegevoegd worden aan de verzameling. Verder worden de locs, voor realistische licht- en schaduwwerking, via 'texture baking' voorzien van realistischer belichtingseffecten dan TS zelf kan weergeven. De eerste resultaten van de vernieuwing zijn bijzonder bemoedigend. Met voorbeeldfoto's van de locs naast renders van het digitale model wordt elk onderdeel van de loc gecontroleerd op getrouwheid aan het origineel. Op de neus van de moderne uitvoering van de 1300 loc zijn nu bijvoorbeeld de frontseinen iets groter uitgevoerd dan in het 'oude' digitale model dat uit de zomer van 2012 dateert.

Nieuws februari 2019

Na de release van Mat'46 ELD4 gaat de ontwikkeling verder met een grondige update van de 1300 locserie. Deze is inmiddels de virtuele werkplaats binnengereden en eveneens virtueel onder handen genomen. Zowel het uiterlijk van de locs als de werking ervan (op basis van scripting) worden aangepast op basis van de meest recente ervaringen en kennis. De 1200 locs vertoonden een kleine issue in de weergave van het 3D model. Deze issue is eerder gemeld en inmiddels opgelost. Een update van de locs wordt beschikbaar gesteld via de updates downloadsectie.

Release Mat'46 ELD4

Nieuwsarchief: 19 januari 2019 Met trots kan ik u melden dat Mat'46 ELD4 eindelijk beschikbaar is in de shop. Tegelijk met deze release wordt Dutch Classics Mat'46 ELD2 nu als versie 2 geleverd. Updaten is niet nodig; alleen indien u Dutch Classics 11 aanschaft is het handig om van Dutch Classics 10 ook versie 2 te installeren. Dutch Classics 10 versie 2 is om veiligheidsredenen uitsluitend beschikbaar op aanvraag.